ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση ιστοτόπων στον παγκόσμιο ιστό που ανήκουν, διαχειρίζονται ή ελέγχονται από την Stanley Black & Decker ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της ("Ιστότοποι STANLEY")

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Με την πρόσβαση, την περιήγηση και / ή τη χρήση των σελίδων σε οποιονδήποτε ιστότοπο που ανήκει, διαχειρίζεται ή ελέγχεται από την Stanley Black & Decker ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένου αυτού τού ιστότοπου, ("Ιστότοποι STANLEY "), αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε Ιστότοπους STANLEY. Αν είστε ήδη συμβαλλόμενο μέρος σε μια ξεχωριστή, έγγραφη συμφωνία με την Stanley Black & Decker ή τις θυγατρικές της που έχει όρους που είναι ασυμβίβαστοι με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι όροι εκείνης της συμφωνίας θα ισχύουν για τα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν επισκέπτεστε Ιστότοπους STANLEY ή στέλνετε e-mail σε εμάς, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς ηλεκτρονικά. Εμείς θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή αναρτώντας ανακοινώσεις σε Ιστότοπους STANLEY.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε Ιστότοπους STANLEY, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, ψηφιακές λήψεις, συλλογές δεδομένων και λογισμικό, είναι ιδιοκτησία της Stanley Black & Decker, των θυγατρικών της ή των προμηθευτών του εν λόγω περιεχομένου και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σύνθεση όλων των περιεχομένων σε Ιστότοπους STANLEY είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Stanley Black & Decker (ή της θυγατρικής που προσδιορίζεται σε κάθε ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων στον ιστότοπο) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΧΡΗΣΗ

Η προβολή ενός Ιστότοπου STANLEY δημιουργεί ένα αντίγραφο στοιχείων της Stanley Black & Decker στη μνήμη τυχαίας προσπέλασης του υπολογιστή σας και / ή στο σκληρό σας δίσκο και / ή στο διακομιστή μεσολάβησής σας. Με το παρόν σάς επιτρέπεται να δείτε αυτόν τον ιστότοπο και να εκτυπώσετε τις σελίδες του για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε, μεταδώσετε, παρουσιάσετε, εκτελέσετε, αναπαράγετε, δημοσιεύσετε, δώσετε άδεια, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταβιβάσετε ή πωλήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, υλικό, λογισμικό, εκτυπώσεις ή υπηρεσίες από τον Ιστότοπο STANLEY. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε Ιστότοπους STANLEY δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, διανεμηθούν, αναδημοσιευθούν, μεταφορτωθούν, αναρτηθούν ή μεταδοθούν με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Stanley Black & Decker ή της αρμόδιας θυγατρικής της.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα (τα «Εμπορικά Σήματα») που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται σε Ιστότοπους STANLEY είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα Εμπορικά Σήματα της Stanley Black & Decker, των θυγατρικών της και άλλων. Τίποτα σε οποιονδήποτε Ιστότοπο STANLEY δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, σιωπηρή, ρητή, νόμιμη ή άλλη, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του Εμπορικού Σήματος. Τα σήματα STANLEY, STANLEY σε ένα ορθογώνιο σχέδιο με εγκοπές, BOSTITCH, MAC και ZAG είναι μερικά από τα καταχωρημένα και μη καταχωρημένα σήματα, που ανήκουν στην Stanley Black & Decker και / ή τις θυγατρικές της ("Εμπορικά Σήματα STANLEY"). Τα Εμπορικά Σήματα STANLEY δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν έχει κατασκευαστεί από ή με άδεια της Stanley Black & Decker ή της αρμόδιας θυγατρικής της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Οι Ιστότοποι STANLEY μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους που περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν, δημοσιεύθηκαν, διατηρούνται ή έχουν με άλλο τρόπο αναρτηθεί από οργανισμούς ανεξάρτητους από την Stanley Black & Decker και τις θυγατρικές της. Η Stanley Black & Decker παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και δεν ενστερνίζεται, εγκρίνει, πιστοποιεί, διατηρεί ή ελέγχει αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους και δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα, αποτελεσματικότητα, επικαιρότητα ή ορθή αλληλουχία των πληροφοριών που βρίσκονται στους τόπους αυτούς. Η Stanley Black & Decker διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτούς τους συνδέσμους, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Άλλα μέρη μπορούν να παρέχουν συνδέσμους προς Ιστότοπους STANLEY. Η Stanley Black & Decker δεν απαιτεί από τρίτους να λάβουν τη συγκατάθεσή της πριν παράσχουν συνδέσμους σε Ιστότοπους STANLEY. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να περιλαμβάνουν πλαίσια ή άλλα χαρακτηριστικά που διαστρεβλώνουν, δυσφημούν ή παραποιούν την προέλευση ή την κυριότητα των στοιχείων των Ιστότοπων STANLEY ή υποτιμούν ή είναι με άλλο τρόπο επιζήμια για τη Stanley Black & Decker. Η Stanley Black & Decker δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστότοπων που περιλαμβάνουν συνδέσμους προς Ιστότοπους STANLEY και δεν παρέχει καμία εγγύηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε σχέση με αυτές τις τοποθεσίες. Δεν επιτρέπεται να αναρτηθούν στοιχεία σε Ιστότοπους STANLEY χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Stanley Black & Decker.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω Ιστότοπων STANLEY υπόκεινται στους εκάστοτε υφιστάμενους Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης του τμήματος ή της θυγατρικής που είναι υπεύθυνοι για τις πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων. Σύνδεσμοι προς αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις βρίσκονται στις αρχικές σελίδες των σχετικών Ιστότοπων STANLEY. Οι Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης, οι τιμές των προϊόντων, η διαμόρφωση και η διαθεσιμότητα των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή από την Stanley Black & Decker.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ STANLEY ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. Η Stanley Black & Decker ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ. Η Stanley Black & Decker ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Η Stanley Black & Decker ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ STANLEY, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ STANLEY ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ STANLEY ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ (SERVERS) ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ, WORMS Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΖΗΜΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η Stanley Black & Decker ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ STANLEY Ή / ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ STANLEY ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΛΛΩΣ. ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η Stanley Black & Decker) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΜΗ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίηση ή επικαιροποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Με την επίσκεψή σας σε αυτόν τον Ιστότοπο STANLEY, συναινείτε ότι για κάθε διαφορά κάθε είδους που μπορεί να προκύψει ανάμεσα σε εσάς και τη Stanley Black & Decker σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή την επίσκεψη ή τη χρήση αυτού του Ιστότοπου STANLEY, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου οποιασδήποτε δικαιοδοσίας. Οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τη Stanley Black & Decker σχετικά με τον παρόντα Ιστότοπο STANLEY ή τη χρήση του ή τα στοιχεία που βρίσκονται σε αυτόν θα εκδικάζεται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των Αθηνών και εσείς με το παρόν συναινείτε ανέκκλητα προς τούτο και υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων αυτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Stanley Black & Decker μπορεί να αναθεωρεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, με την τροποποίηση ή επικαιροποίηση αυτής της ανάρτησης. Η χρήση του Ιστότοπου STANLEY κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος κάθε τέτοιας τροποποίησης ή ανανέωσης θα αποτελεί αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, όπως τροποποιήθηκαν και / ή ενημερώθηκαν.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θεωρηθεί άκυρος, ανίσχυρος ή μη εφαρμόσιμος για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα θεωρείται μεμονωμένος και δεν θα επηρεάζει την ισχύ και την εφαρμοσιμότητα των υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων. Η μη άσκηση ή μη έγκαιρη άσκηση δικαιώματος εκ μέρους της Stanley Black & Decker, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως παραίτηση του εν λόγω δικαιώματος.